Powieści lorda Byrona

" Na te słowa popycha go w ręce służących, którzy postrzegłszy iego ucieczkę, biegli go szukae.
Obrey całkiem siły utracił: nadzwyczayne wzruszenie którego doświadczył, zerwało żyły w iego piersiach położono go na łóżku.
Nie powiedziano siostrze o tem co się wydarzyło: nieznaydowała się w salonie w chwili gdy brat w biegł do niego, a doktor lękał się zbyt mocno ią wzruszyć widokiem iego
słabości. Ślub dnia tego ieszcze się odbył i młodzi małżonkowie Londyn opuścili.
Słabość Obreya co chwila się zwiększała; tak wiele krwi utracił, iż śmierć stała się niezawodną.
Pragnął ażeby przywołano opiekunów, a gdy północ wybiła, opowiedział im w krótkości wszystko, cośmy czytali, i skonał dokończaiąc swego opowiadania.
Pośpieszono się nieść pomoc siostrze Obreya, lecz iuż było za późno. Ruthwen zniknął, a nieszczęśliwa iego małżonka iuż była ofiary Upiora,
Koniec Upiora.
PRZYPIS.
Mniemam moią powinnością uwiadomie czytelnika, zkąd wzięła początek powieść o Upiorze. Podczas pobytu swego w Genewie, Lord Byron uczęszczał do towarzystwa Pani Breuss.
Była to Hrabina Rossyiska zgromadzaiąca u siebie nayznakomitszych cudzoziemców. Czytywano tam wiersze, opowiadano rozmaite zdarzenia i t. p.
Pewnego wieczora gdy każden wypłacił się za gościnność powieścią o strachach, Byron opowiedział także, z kolei przygody Upiora.
Wydawca tey powieści, któren opowiadaniu iey był przytomny, wróciwszy do siebie, śpiesznie się zaiął iey napisaniem.
Anglicy muszą żałować, iż niezdołał zachować wszędzie własnych wyrażeń Byrona; lecz ta różnica niknie w obcym ięzyku, gdyż tłumacz niemoże pochlebiać sobie, ażeby
zachował styl autora, dość gdy zachowa iego myśli.
Koniec.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Szamba betonowe Ćmielów

Menu:

Reklama: