Powieści lorda Byrona


Zaledwie Obreya położono na łóżku, porwała go gwałtowna gorączka; złączona z okropnym obłąkaniem. Przywoływał na przemian Yanty i Ruthwena.
Uniesiony niepoiętą myśli styczności, zdawał się błagać towarzysza podróży o litość nad ukochanym przedmiotem.
To znowu nagle rzucaiąc przekleństwa na iego głowę, oskarżał go o śmierć Yanty.
W temże czasie Lord Ruthwen przybył do Aten, i niewiadomo dla iakiego powodu obrał mieszkanie w temże samym domu co Obrey.
Skoro tylko o iego posłyszał stanie, ciągłych nieszczędził dla niego starań.
Gdy Obrey ocnął się z obłąkania zgrozą i przestrachem został przeięty, uyrzawszy obok siebie człowieka_, _którego wspomnienie zawsze łączyło się w iego umyśle ' z
wyobrażeniem upiora.
Łagodność iednakie iego mowy, żal któren zdawał się okazywać za błąd będący powodem ich rozdziału, a szczególniey troskliwość z iaką niósł mu nayczulsze starania,
przyczyniły się wkrótce że iego przytomność nie tak się stała przykrą Obreyowi. Ruthwen całkiem zdawał się zmieniony.
Nie była to iuż owa nieczuła istota, którey widok w takowe zadziwienie wprawił Obreya.
Lecz zaledwie chory zaczął siły odzyskiwać, znów Ruthwen do dawnego powracał stanu, i stał się całkiem takim iak dawniey.
Dziwił się iednakże Obrey, widząc niekiedy wzrok iego na siebie zwrócony, podczas gdy uśmiech złośliwy po ustach mu błądził.
Uśmiech ten był częstym, lecz nieodgadywał iego przyczyny.
W ostatnich czasach słabości młodzieńca, Ruthwen całkiem był zaięty wpatrywaniem się w wały świeżym wzdęte wietrzykiem, lub śledzeniem biegu planet, które również iak nasza
kula zakreślaią koła w okrąg nieruchomego słońca. Słowem, zdawał się chcieć ukryć przed wzrokiem wszystkich ludzi.
Umysł Obreya niezmiernie osłabiony był doświadczonym ciosem: zdawało się iż całkiem stracił dowcip i przyiemność tak chlubnie dawniey go odznaczaiące.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Výrobky z betonu využijete nejvíce na své
    Szamba betonowe Ćmielów
    Szamba betonowe Łazy
    przegrywanie kaset vhs

Menu:

Reklama: