Powieści lorda Byrona

Obrey opuszcza go nagle, i uwiadamia pismem, ze odtąd wszelkie z nim zrywa stosunki; wydaie rozkazy służącym, ażeby nowego szukali mieszkania, sam bieży do matki Emilii, ostrzedz ią
o niebespieczeństwie córki i wykryć omierzły charakter Ruthwena.
Nazaiutrz Lord przysłał swego sługę do Obreya z naygrzecznieyszym zezwoleniem na rozdział; niedaiąc iednak do zrozumienia, iż wie iakowy udział miał młodzieniec do schadzki
rozerwaney.
Opuściwszy Rzym udał się do Grecyi, a obiegłszy znakomitsze mieysca półwyspu, wkrótce przybył do Aten, i stanął w domu pewnego Greka.
Naywiększe miał upodobanie wyszukiwać starożytne pamiątki, z owych pomników, które wstydząc się nieiako przypominać wielkie niepodległości czyny na ziemi niewolniczey, ukryć
się chcą przed okiem wędrowca chowaiąc się pod ziemią, lub osłaniaiąc płaszczem mchów szarawych.
W domu gdzie mieszkał znaydowała się dziewica tak doskonałey piękności, iżby za wzór mogła posłużyć malarzowi pragnącemu wystawić iednę z Hurysów, obiecanych od Machometa
wiernym, praw iego zwolennikom. Ach! Prorok nigdyby nieodmówił duszy płci piękney, gdyby uyrzał oczy Yanty nim Koran ułożył!
Czy Yanta igraiąc przebiegała płaszczyznę, czy wdzierała się na skaliste góry, gazella nie mogłaby iść z nią w równi o piękność i zgrabność.
Zwolennik Epikura lubić może wzrok pełen omdlewaiacey roskoszy: lecz któżby niewolał te oczy, w których zdaie się że cała oddycha natura!
Lekkie kroki Yanty towarzyszyły Obreyowi w przechadzkach i śledzeniu starożytności; często gdy niewinna dziewica obiegała się za pysznym Kaszemirskim motylem, szata iey lekko tchem
wiatrów poruszona, odcieniaiąc zarysy iey kształtney postaci, odkrywała ich piękność roztargnionemu oku iey towarzysza.
Obrey wynalazł napis na głazie wiekami pożartym, iuż zaczynał zgłoski rozpoznawać, gdy nagle zapominał o wszystkiem cały zaięty Nimfą snuiącą się przed iego oczyma.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Szamba betonowe Ćmielów
    przegrywanie taśm szpulowych w polsce
    https://www.hotels-world.pl/

Menu:

Reklama: