Powieści lorda Byrona


(10) Dzjeryd, albo jorreed, iest to włocznia z przytępionym ostrzem, którą iodcy rzucaią do celu z zadziwiaiącą zręcznością. Jest to ulubione Muzułmanów ćwiczenie.
(11) Simun, wiatr pustyni, straszliwy dla karawanów, o którym często wzmianka w poezyach wschodnich.
(12) Jeśli podzielił biesiadę swego gospodarza, ieśli chleb i sól z ręki iego odebrał, osoba twoia świętą iest dla niego, gdyby nawet odkrył że nieprzyiacielem, iego iesteś.
(13) Litość i ludzkość, są to pierwsze powinności nakazane Muzułmanom przez Proroka, i wyznać należy, że zwolennicy iego z religiiną czcią ich dochowuią.
Gdy kto chce Turka pochwalić, wystawia wprzódy iego wspaniałość a potem iego męztwo.
(14) Szabla Muzułmańska nazywa się A_taghan; _wisi na pendencie wraz z pistoletami.
Pochwa iey zwykle była z kruszczu, często ze srebra. Bogatych iest grubo ozłocona, a czasem i szczerozłota.
(15) Kolor zielony iest barwą następców Proroka.
(16) _Salam aleïkoum!
aleikoum salam; _pokóy niech będzie z wami!
iest to pozdrowienie przeznaczone tylko dla wiernych; Chrześcianinowi mówią, urlaurla_, _szczęśliwa droga; albo _saban hiresem, saban serula; _dzień dobry, dobry wieczor, a niekiedy
bądź szczęśliwy.
(17) Lazurowy motyl Kaszemirski, iest naypięknieyszy i nayrzadszy ze wszystkieh motyli.
(18) Niektórzy Filozofi zastanawiali się nad samobóystwem Skorpiona, do którego ściągaią się te wyrazy: — iedni utrzymuią że Skorpion tylko w obłąkaniu konwulsyinym sam na
siebie zrządło podnosi; inni chcą gwałtem ten owad przekonać o zbrodnią samobóystwa.
(19) Phingapi, iest to Feba, xiężyc ludów wschodnich.
(20) Sławny rubin Sułtana Jamszyda zwał się dla blasku swoiego _Schebgerag, _pochodnia nocna, puchar słoneczny i t. d.
(21) _Alsirat, _iest to most tak cienki iak nić paięcza, po którym Muzułmanie przechodzić maią do Raju. Niemasz doń inney drogi.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. przegrywanie kaset vhs

Menu:

Reklama: