Powieści lorda Byrona

Ty mnie złożysz wśród nieznanych umarłych; niechay prosty krzyż umieszczonym zostanie na moiey mogile, innego nie chcę godła: niechay ciekawy wędrownik nie wyczyta na niem moiego
imienia, niechay nie za trzyma kroków pobożnego pielgrzyma. "
Umarł, Zakonnik któren go w ostatniey wspierał godzinie, sam tylko znał iego imię i przypadki.
W tych ułomkach zawarte iest wszystko cośmy mogli zebrać o iego kochance i o śmierci iego nieprzyiaciela (40).
koniec Giaura.
PRZYPISY DO GIAURA.
(P.
1) _Giaur _(niewierny) nazwisko które Turcy daią Chrześcianom.
(2) Przylądek Kolonna zwał się dawniey _Sunium.
_
(3) Miłość słowika ku róży, iest wschodnim uroieniem, wszystkim dobrze wiadomym. _Bulbul tysiąca powieści miłosnych, _iest iedno z imion kochanka róży.
(4) Często wśród ciszy piękney nocy, rozlega się po morskich falach harmoniiny głos gitary. Jest to ulubiony instrument żeglarzy Greckich.
Używaią go do towarzyszenia tańcom i śpiewom,
(5) Mniemam że niewielu z czytelników moich doświadczyło tego co tutay chcę wyrazić; lecz ci, którzy przytomni byli ostatnim
chwilom przyiaciela, zapewnież równie iak i ia uderzeni byli tą szczególnieyszą pięknością, która sam skon przeżywa, lecz na kilka zaledwie godzin.
Godną iest rzeczą uwagi, ze w razie śmierci gwałtowney ognistą zadaney bronią, w całych rysach rozlewa się wyraz omdlenia, iak kolwiek wielką była wrodzona moc duszy zabitego:
lecz ieśli raz sztyletowy przebił mu serce, oblicze dziki swoy wyraz zachowuie, i wszystkie uczucia duszy iego wykrywa.
(6) Ateny są własnością Kislar-Agi, (wodza czarnych rzezańców seraiu); on ma prawo ustanawiać woiewodów.
(7) Mainoci, są to teraźnieysi mieszkańcy Lakonii.
Sąż oni prawdziwemi Spartanów potomkami? Wiele iuż na to zapytanie mądrych poczyniono rozpraw.
(8) Tophaika. Muszkiet Turecki.
(9) Ramazan iest to post, a Bairam zapusty Muzułmańskie. Wystrzał armatny przy zachodzie słońca zwiastuie Bairam.
W nocy wszystkie meczety są oświecone, a radosne wystrzały głoszą uroczystość.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. przegrywanie kaset vhs warszawa

Menu:

Reklama: