Powieści lorda Byrona

Czuię w mem sercu węża, którego żądło srogie wszystkie myśli moie zatruwa; ziemia iest mi nienawistną: chciałbym przed całą schronić się naturą; wszystkie mieysca
zachwycaiące mnie niegdyś przywdziały ponurą barwę mey duszy; reszta ci wiadoma, znasz wszystkie moie zbrodnie i połowę mych boleści; lecz przestań mówić o pokucie; widzisz że
chwila moia ostatnia iuż nie iest daleką: coż mi poradzić zdołasz? możesz że odrobić to co iuź iest zrobionym ?
Nie sądź, że wdzięczności czuć nie umiem; lecz nie do śmiertelnych należy, ulżyć podobnym iak moie cierpieniom
W milczeniu odgadniy stan moiey duszy; lecz gdy większą litość
chcesz ku moiey okazać niedoli, przestań o niey mówić.
Gdy zdołasz życie Leili powrócić, przyidę cię prosić abyś błagał przebaczenia niebios; idź, zobacz strapioną lwicę, która w pustey swoiey iaskini nieznayduie dzieci porwanych
przez łowca, sprobuy uśmierzyć boleści tey matki;
lecz moie chcieć ukoić cierpienia, iest to urągać się z mego nieszczęścia.
W dniach młodości, w dniach szczęśliwych gdy serce nasze tak lubi łączyć się z sercem przyiaciela, pod pięknym niebem gdziem światłość dzienną uyrzał, miałem i ia
przyaciela.... Niestety! przyiaciel ten pozostałże mi ieszcze? Błagam cię, prześlii mu ten zakład naszey pierwszey przyiaźni. Chcę aby o śmierci się moiey dowiedział.
Chociaż dusze, tak iak moia całkiem w iednym zagłębione uczuciu, krótką tylko myśl oddaloney poświęcaią przyiaźni, imie moie nieszczęsne drogim mu iest ieszcze...
Przypominam sobie że mi los móy przepowiedział; uśmiechałem się; mógłem się wówczas uśmiechać gdy mądrość przez usta iego przemawiała; dzisiay pamięć moia przywodzi te
wyrazy, niegdyś zaledwie słuchane. Niechay zadrży dowiaduiąc się że przepowiednia iego ziszczoną została.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Výrobky z betonu využijete nejvíce na své
    Szamba betonowe Ćmielów
    Szamba betonowe Łazy
    przegrywanie kaset vhs warszawa
    https://www.hotels-world.pl/

Menu:

Reklama: