Powieści lorda Byrona

Dusza pyszna i wyniosła śmierć wyzywa, słabość przyimuie ią bez skargi, samo nieszczęście tylko ią wzywać powinno.
Niechay życie moie powróci na łono tego, któren mi go udzielił. Nie bladłem na widok niebezpieczeństwa w ów czas gdym był potężny i szczęśliwy: dzisiayże miałbym drzeć?
* * *
O móy oycze! kochałem, ubóstwiałem... Te słowa codziennie bywaią znieważane świętokradzkiemi usty pospolitych kochanków....
Czyny moie bardziey niżeli przysięgi dowiodły całey mocy moiey czułości. Ten miecz zachował krwawą plamę, która się nigdy niezatrze.
Ta krew przelaną była dla tey która dla mnie zginęła: ożywiała serce tyrana obrzydłego....
Ukóy tę nagłę zgrozę, niezginay kolana, nie włączay tego czynu do liczby mych zbrodni; śmiało mnie możesz rozgrzeszyć: iest to krew nieprzyiaciela twoiego Boga.
— Kochałem Leilę: miłość naydziksze przenika ustronia; a gdy kochaiący umie na wszystko się odważyć, niepodobna ażeby kochał bez wzaiemności.
I moie westchnienia daremnemi niebyły; iednakże często w mem sercu woła głos zgryzoty, że lepieyby było gdyby Leila pozostała wierną pierwszey miłości. Umarła....
nieśmiem ci powiedzieć iak umarła; spoyrzyi, wyczytasz to może na czole moim.
Przekleństwo i zbrodnia Kaima wyryte są na niem niezagładzalnemi rysy; lecz niespiesz się mnie potępić, przyczyną byłem iey katuszy, lecz nie iey sprawcą. Niestety!
wyznać muszę że kat iey to tylko uczynił, cobym i ia na iego uczynił mieyscu, gdyby Leila niewierną była powtórnemu kochaniu. Został zdradzonym, i poświęcił się bez litości...
Byłem kochany, stałem się iey mścicielem... Jakkolwiek sprawiedliwym był na nią wydany wyrok, iey zdrada była dla mnie dowodem miłości.
Oddała mi swoie serce, iedyną rzecz którey tyrania przemódz niezdoła; a ia. zbyt późno ku ocaleniu iey przybywszy, dałem to co tylko-dać było w moiey mocy.....
śmierć wspólnemu wrogowi.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. ziar-nad-hronom.ibetonove-zumpy.sk
    http://grandmasrecipes.online

Menu:

Reklama: