Powieści lorda Byrona


Serce, które wszystkie tkliwe opuszcza uczucia, widzi się zmuszone w nienawiści szukać schronienia.
Jest to udręczenie podobne do cierpienia iakiegoby doświadczyli umarli, gdyby uczuli nagle zimne grobowca gady, pełzaiące po swych na wpół stoczonych zwłokach, niemogąc zdala od
siebie odepchnąć pożerczych robaków; taką byłaby rozpacz ptaka pustyni, któren krwią własną młodą żywi rodzinę; gdyby w chwili gdy rozdarła swe łono, nie załuiąc życia
poświęconego dzieciom, matka ta nieszczęśliwa nieznalazła ich W gnieździe swoim rozburzonym (38).
Naysroższe boleści niepokoie byłyby roskoszami, w porównaniu z tą przerażaiącą nicością, z tą dziką pustynią serca, którego wszystkie uczucia pozbawione są celu.
Któżby chciał bydź skazanym wiecznie wpatrywać się w niebo bez słońca i bez obłoków ?
Myśl o niemożności walczenia więcey z morskiemi wały, straszliwszą iest pewnie niżeli falów szumienie, dla nieszczęśliwego rozbitka którego nawałność na puste wyrzuciła
wybrzeże, któren skazany iest na długie okropnego skonu męczarnie, w pośród cichły i milczącey zatoki.
Lepiey stokrotnie pochłonionym bydź od burzy, niżeli z wolna niknąć na smutney skale.
"Pobożny zakonniku, tyś życie przepędził twoie na liczeniu paciórek różańca i wiekuistych pawtarzaniu modlitw!
Rozwiązywać grzechy ludzkie, sam wolny od zbrodni i niepokoiów, oto zatrudnienie twego życia od kolebki aż do starości; bezpieczny od wszelkich nieszczęść, wyiąwszy przemiiaiące
boleści, które wszystkich są udziałem, błogosławisz niebiosa ia oddaliły od ciebie burze namiętności, tak dla śmiertelnych straszliwe, którzy skruchą wiedzeni w czystym i
pobłażaiącym twoim sercu przychodzą składać taiemnicę swych błędów i cierpień; co do mnie, ia krótko żyłem, lecz usta moie napawały się często z czary roskoszy, a ieszcze
częściey z kielicha boleści.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Szamba betonowe Łazy

Menu:

Reklama: