Powieści lorda Byrona

Patrz, iak po za cieniem tego muru czarny swóy kaptur zrzuca na ramiona; pierścienie gęstych włosów spadaią w nieładzie na blade iego czoło; zdaie się iakoby Gorgona zdiąwszy
nayohydnieysze swe węże, ozdobiła niemi głowę tego ducha ciemności; chociaż przywdział naszą szatę niezachowuie iednak wszystkich zasad zakonu, gdyż włosom swoim wolnie rość
dozwala. Ofiary iego darem są dumy, a nie pobożności: niewykonał ani ślubów ani obietnicy.Świątynia rozlega się chwałą Pana Zastępów.
Patrz na te blade oblicze, na te skostniałe rysy, w których pycha i rozpacz oddychaią. Jeśli kiedykolwiek anioł ciemności przybrał postać ludzką, takąby przyodziać powinien.
Nie, to spoyrzenie ani do niebios, ani do ziemi nie należy. "
Serca łagodne i czułe łatwo poddała się.
miłości, lecz zbyt lękliwe aby zniosły boleści które za sobą wiedzie, zbyt słabe aby zdołały czekać rozpaczy i śmiałe stawić iey czoło; nigdy zupełnie do niey nienależy; w
sercach to tylko bardziey zatwardziałych rany miłości mogą bydź wieczyste.
Kruszec, wychodzący z miny musi wprzód Ogniem spłonąć aby się wyczyścił; lecz ogień roztapia go tylko a nie zmienia; zdolny przybrać kształt każden, narzędzie obrony lub
śmierci, stanie się pancerzem strzegącym twe łono, lub mieczem któren przebić ma twego wroga. Niechay ten co go zaostrza, na pilney ma się baczności!
Tak ogień namiętności i sztuka kobiety mogą zmiękczyć i ukształcić serce miedzianne; lecz skoro raz kształt przybrało, iuż się więcey niezmieni; trzeba go skruszyć aby mu
nowy nadać.
* * *
Jeśli samotność po nieszczęściu następuie, kres naszych cierpień słabą iest pociechą, serce zgubione w pustyni błogosławiłoby grot morderczy uwiadamiaiący go że nie
samo iedno na świecie oddycha,
Nielubiemy tego, czego nikt z nami podzielić nie może; szczęście samo przestałoby bydź szczęściem, gdybyśmy się nim z ukochanym niedzielili
przedmiotem.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. ziar-nad-hronom.ibetonove-zumpy.sk
    http://grandmasrecipes.online
    https://lobez.zbiorniki-betonowe360.pl

Menu:

Reklama: