Powieści lorda Byrona

Jest w nim ukryty iakiś niewysłowiony urok, którego potędze nic się oprzeć niezdoła.
Jak ptak drży z przerażenia, a iednak uciec nie może od węża któren go wzrokiem przyciąga, równąż potęgą spoyrzenie tego człowieka gromi każdego, kto tylko na niego okiem
rzuci.
Lękliwy zakonnik gdy go napotka ucieka pośpiesznie, iak gdyby piorunny wzrok iego i uśmiech gorzki, wzbudzały zarazem przestrach i myśli występne.
Uśmiech ten rzadko iego czoło roziaśnia, lecz i wówczas nawet ieszcze się zdaie być urąganiem niedoli.
Blade iego usta natychmiast wracaią do swey nieruchomości, iak gdyby boleść lub pogarda samych mu tylko smutnych dozwalały myśli.
Twarz iego nigdy niewyraziła szczerey serca wesołości.
Chcąc z rysów iego odgadnąć uczucia które go niegdyś zaymowały, z boleścią dostrzegamy ieszcze szlachetności w ponurym iego obliczu, iak gdyby zbrodnie całkiem spodlić
niezdołały tey duszy wyniosłej.
Motłoch spostrzega tylko posępną powierzchowność występcy zgryzotami ściganego, lecz baczne dostrzegacza oko poznaie w nim duszę szlachetną i ród wysoki. I na cóż, niestety!
przydały mu się te kosztowne dary, które skaziła zbrodnia, a boleść niedoyrzanemi czyniła!
Nie podłey to pewnie istocie dały ie nieba w udziale, a ta istota dzisiay tylko zgrozę obudza.
Zwaliska ubogiey lepianki zaledwie spostrzeżone są od wędrowca; gród woyną lub nawałnicą zwalony, ściąga na siebie spoyrzenia dopóki mu choć ieden baszt pozostaie; te sklepienia
płaszczem bluszczowym odziane, ta kolumna samotna, dawną iego wspaniałość poświadczaią.
* * *
"Patrz iak otoczony składami swoiego habitu, snuie się wśród słupów gotyckiey świątyni.
Gdy hymny święte obiią, się o sklepienia, a mnichi zegną kolana, on się pod ten portyk chroni, któremu blada przyświeca lampa.
Ztamtąd, modłów naszych słucha, nigdy z niemi modlitw swoich niełącząc.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. przegrywanie kaset vhs warszawa
    Zbiorniki na gnojownice Prószków

Menu:

Reklama: