Powieści lorda Byrona

Georgiiskiego pazia, wszystkie oszukała straże, i urągała się z wściekłości Pana swoiego obok zdradzieckiego Giaura.
Hassan miał iakieś taiemne przeczucia, lecz Leila zdawała się tak tkliwą, tak czule była kochaną, zbyt ufny wpiekney niewolnicy, którey zdrada aż nadto na śmierć zasługiwała,
tegóż wieczora gdy nastąpiła iey ucieczka, poszedł na modły do meczetu i zwiedził potem kiiosk w swoich ogrodach.
Takowe wieści przynaymniey sieią wierni iego Nubiiczykowie, których czuwanie powinno było bydź bacznieyszym; inni zapewniaią, że teyże samey nocy widziano przy bladey
światłości _Phiangary _(19); Giaura wewał lecącego na czarnym rumaku, po nad morskim wybrzeżem;, lecz nie było przy niem ani Pazia ani Dziewicy.
* * *
Jakże opisać wdzięk czarnych oczu Leili?
Oczy gazelli ani są pięknieysze, ani tak powłóczyste; lecz oko Cerkieski błyszczało iak rubin Jamszyda (20), a dusza iey w każdym malowała się spoyrzeniu. —
O Machomecie!
niemogłbyś uwierzyć że piękność tak doskonała znikomym tylko iest pyłem: Leila miała duszę, ośmielę się to utrzymywać nawet na strasznym Alsiracie (21), po którym
przebywać będziemy morze ogniste; utrzymywać będę nawet wówczas_, _gdy uyrzę ray przed sobą i Hurysy z uśmiechem przywołuiące mnie do siebie.
Kto widział Leilę, ten uwierzyć niezdoła że kobieta podłym iest tylko prochem, igrzyskiem dziwacznych żądz człowieka (22).
Wyznaliby sami Muftowis, dziwiąc się blaskowi iey wdzięków, że promień bóstwa iaśniał przez zasłonę długich iey rzęsów, Rumieniec iey świeżego lica walczył z purpurowym
kwiatem grenatu (25); włosy iey, podobne do pochyloney łodyżki hyacyntu (24), aż do stóp iey spływały, których białość wyrównywała białości śniegu, nim spadnie na góry i
skazi się dotknięciem ziemi.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. https://lobez.zbiorniki-betonowe360.pl

Menu:

Reklama: