Powieści lorda Byrona

Lecz Hassan niebędzie tutay w starości kosztować snu za nadeyściem zmroku; wyschło zrzódło wodospadu, i krew niepłynie w żyłach Hassana; żaden głos nieroziawi odtąd w
ogrodach wyrazu gniewu, żalu, lub radości.
Ostatnie odgłosy które powtórzyło echo, były to skargi iękliwe rozpaczaiącey niewiasty!
Odtąd nic niezakłóca grobowego milczenia tey samotni, chyba łoskot okna wiatrem zachwianego. Czy burza ryczy, czy deszcz leie potokami, żadna ręka niezamyka gmachów.
Podróżny w pustyni zbłąkany z radością odkrył by ślad stopy dzikiego wyciśnięty na piasku.
Gdyby kto wszedł do gmachu Hassana, głos samego nieszczęścia ucho by iego rozweselił; mówiłby przynaymniey: "Nie "sam ieden tutay iesteś, inny zarówno
"ze mną kosztuie daru
życia. " Nie iedna złocona komnata dawny ieszcze iego przepych poświadcza.
Zniszczenie zwolna pożera te marmurowe sklepienia; lecz zgroza osiadła na progu gmachu; sam nawet fakir nieśmiałby szukać w niem schronienia; wędrowny niezatrzymałby się derwisz;
nieznalazłby wniem ani gościnności, ani iałmużny; żadna przyiazne ręka nie podałaby utrudzonemu wędrownikowi chleba I soli (12). Bogacz również iak i ubogi unikaią tego pobytu.
Gościnność i litość wygnane z niego zostały odtąd iak Hassan wpośród gór poległ, szczyty iego, niegdyś ludzi schronienie, stały się ponurym mieszkaniem ducha zwalisk.
Goście uciekli zdala od gmachów, rolnicy nieuprawne porzucili zagony, od chwili iak miecz Giaura rozpłatał głowę Hassana (13)
* * *
Orszak Muzułmanów zbliża się ku mnie:
słyszę łoskot ich stąpień; lecz żadnego głosu brzmienie o ucho się moie nieobiia: zbliżaią się; mogę rozpoznać zawóy każdego, i srebrne pochwy ich szabli (14)
Zielona szata
dowódzcy orszaku oznacza Emira (15). "Kto iesteś?, " — woła na mnie (16).
"Moie pełne uszanowania pozdrowienie — odpowiadam, — oznaymia wam ze iestem synem Proroka; ciężar któren tak starannie dźwigacie, musi być pewnie bardzo kosztowny.
Chętnie wam czółn móy ofiaruię na przepłynienie cieśniny.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Výrobky z betonu využijete nejvíce na své
    Szamba betonowe Łazy
    https://www.hotels-world.pl/

Menu:

Reklama: