Powieści lorda Byrona

zbyt one będą krótkie: godzina wystarczy na wygnanie wszelkiey wątpliwości; przez kilka chwil ieszcze nie śmie uwierzyć aby okrutny wyrok śmierci iuź był wyrzeczonym, takowa
pogoda i słodycz, oddycha w tey martwey głowie.
Takowy iest widok tego brzegu: iest to Grecya, lecz Grecya nieżyiąca: iey zlodowaciała spokoyność, iey piękność martwa dreszczem nas przeszywaią: iest to ciało bez duszy.
Zachowała ten powab któren nie znika całkowicie wraz z życia tchnieniem; lecz smętną iest iey piękność, i stawia przelękłemu oku żałobne barwy grobowców; ostatni to promień
konaiącey światłości; złoty wieniec chwały unoszący się po nad zwaliskami; ostatnia myśl zgasłego uczucia; iskra boskiego płomienia, któren oświeca ieszcze, lecz iuż nie
ogrzewa ziemi swey ukochaney !
Oyczyzno walecznych, którey wieki pamięć zachowały!....
Ziemio, która począwszy od płaszczyzn aż do pieczar górzystych, schronieniem byłaś wolności, lub sławy grobowcem; święty bohatyrstwa przybytku, iestże to prawdziwie wszystko co
po tobie zostało? Mówcie, podli nikczemni niewolnicy, nie sąż to Termopile? Mówcie, wyrodne syny wolnego narodu, iakie to morze? Mówcie, iakie to wybrzeże?
Nie iest że to zatoka, nie iest że skała Salaminy? Niechay te wsławione mieysca na nowo staną się Greków Oyczyzną!
Powstań, wielki niegdyś narodzie i pomnii na oyców czyny; wykryi z popiołu grobowców kilka iskier ognia serca ich niegdyś ożywiaiącego!
kto W szlachetnych walkach polegnie, ten imie doda do imion zniknionych, imie straszliwe przed którym zadrżą ciemiężcy!
Synom zostawi w puściźnie chlubną naśladowania siebie nadzieię.
I oni śmierć nad ohydę przeniosą: sprawa niepodległości, przez oyców synom zdawana, musi koniecznie uwieńczyć się palmą zwycziezką. O Grecyo!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Szamba betonowe Ćmielów
    przegrywanie kaset vhs

Menu:

Reklama: