Powieści lorda Byrona

Azo inną poiął żonę, i cnotliwi synowie starość iego otoczyli; żaden nie był tak miły i tak waleczny, iak ten co spał w nocy grobowey; lub przynaymniey oyciec patrzał na nich
oboiętnym, okiem, tłumiąc wydobywaiące się westchnienia; lecz nigdy łza nie potoczyła się po iego licu, nigdy uśmiech nie roziaśnił iego szerokiego czoła, na którem myśl
wcześnie zmarszczki swoie wyryła, bruzdy wyorane pożerczą zgryzotą, blizny niezgoynych ran duszy. Już ani innych radości, ani boleści innych nie doznał..
W nocy, sen uciekał z iego powiek, a smutek wszystkie dnie iego zasępiał.
Również na pochwałę iak i naganę nieczułe, serce iego przed samym sobą uciekało; lecz troski obarczały go nieustannie, a wówczas gdy wspomnienia naymniey udręczać się go
zdawały, wówczas to ścigały go nayokrutniey. Lód chociaż naygrubszy powierzchnię tylko rzeki ścina, żywa woda zawsze płynie spodem, i nigdy przestać płynąc niemoże.
Dusza Azona czarnych nie mogła pozbyć się myśli; natura zbyt ie głęboko w serca iego zakorzeniła.
Nadaremnie staramy się łzy nasze osuszyć, płyną w głębi serca: nie zdołamy przeyścia im zatamować; łzy te nie wylane wracaią w swoie źrzódło, i zatrzymuią się w niem
czystsze, niewidzialne, lecz niezlodowaciałe, i tem bardziey gorzkie im bardziey tayne..
Azo znachodził często w serca swoiem mimowolny zwrot czułości ku potępionym przez siebie istotom. Niczem nie mógł zapełnić dręczącey go nicości.
Żadna nie pozostawała mu nadzieia spotkania przedmiotów żalu swoiego, w pobycie szczęśliwym w którym połączaią się dusze sprawiedliwych.
Chociaż mocno przekonany był o ich zbrodni, i swey sprawiedliwości, udręczenie aż w późną ścigało go starość.
Gdy rostropna ręka zbolałe odetnie gałązki, drzewo tem pyszniey w zieloność się odziewa; lecz gdy wściekły piorun zgruchocze drżące iego konary, pień usycha i iuż się
liściem nie wieńczy.
PRZYPIS DO PARYSINY.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Szamba betonowe Łazy
    przegrywanie kaset vhs warszawa
    przegrywanie kaset vhs
    https://www.hotels-world.pl/

Menu:

Reklama: