Powieści lorda Byrona

Zbliżyła się i palec do ust przykładając, dała mi znak, iż jeszczem nie powinien przerywać milczenia, lecz czekać, aby wzmocnione siły dały głosowi swobodne przejście; po czem
położyła rękę na mojej ręce, uniosła nieco z pod głowy mojej, a oddalając się na palcach, uchyliła lekko drzwi, i półgłosem wymówiła słów kilka.
Nigdy muzyka nie wydała mi się równie miłą; szmer nawet lekkiego jej chodu miał jakąś w sobie harmonję.
Ci których przyzywała nie odezwali się; wyszła więc zupełnie z izby, lecz wprzód rzuciła na mnie inne wejrzenie, i dała mi znak inny, jak gdyby chcąc mnie zapewnić, że się
niczego nie miałem obawiać, że wszystko w tych mieyscach było na moje rozkazy, i że niedaleko odchodziła i wkrótce powrócić miała.
Skorom ją stracił z oczu, przykrość jakaś dała się czuć w samotnej duszy mojej..
XXV.
Powróciła z ojcem i z matką swoją... Lecz cóż mam więcej powiedzieć?
Niebędę was trudził opowiadaniem przygód jakie mi się. między Kozakami wydarzyły.
Znaleźli mnie oni bez życia na równinie, i zanieśli do najbliższej chaty, przywracając życie temu, który ich władcą miał być kiedyś.
Tak więc szaleniec który wyszukiwał męczarni_, _aby lepiej nasycił zemstę swoją, posłał mnie między stepy, związanego, nagiego i krwią zbroczonego j nie przewidując, że mi
tam niebo tron gotowało... I któryż śmiertelnik odgadnie przyszłe przeznaczenie swoje?.....Zamknijmy serca nasze bezpożytecznej rozpaczy!
Jutro Borysten może jeszcze widzieć rumaki nasze pasące się spokojnie na brzegu Ottomańskim.....
Nigdy niebu nie będę wdzięczniejszem sercem dziękczynienia składał, jak kiedy wały Borystenu będą nam służyć za zaporę przeciwko nieprzyjaciołom, "Towarzysze, dobra noc!
"
To mówiąc Hetman położył się pod dębem na liściowem łóżu, które sam sobie przygotował.
Posłanie to nie było ani twarde, ani nowe dla niego: mało on dbał o mieysce, o godzinę w której go sen nacisnął. Zasypia...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. budowa basenów Wrocław
    https://dolni-benesov.ibetonovejimky.cz
    przgerywanie taśm szpulowych
    przegrywanie kaset vhs
    Szamba betonowe Jedwabne

Menu:

Reklama: