Powieści lorda Byrona

Coraz bardziej rozogniony, bardziej złakniony, zagniewany był jak dziecie, któremu co odmawiają, a bardziej rozdrażniony jak wymyślna kobieta, która się złością uniesie.
XV.
Przebyliśmy las nakoniec. Słońce już połowę swojego odbyło biegu; powietrze jednak było zimne, chociaż już. Czerwiec się zaczął. Może też krew ścięła się w żyłach moich.
Ciągłe boleści osłabiają najmężniejszego człowieka; nie byłem ja tem naówczas czem się dziś być wydaję, lecz gwałtowny iak potok zimowy, ieszczem nie znał przyczyny uczuć
moich, a już się one objawiały.
Wściekłość i zgroza, męczarnie pokaleczonych członków, zimno, głód, wstyd i rozpacz żem się widział tak związanym i nagim na dzikim biegunie, _czyż _nie były dostatecznemi
do znękania wycieńczonego ciała ? Cóż było dziwnego żem uległ na chwilę pod ciężarem tylu skojarzonych nieszczęść?
Pochodziłem prócz tego z familji w której krew łatwą była do wzburzenia, i której zajadliwość podobną jest do zajadliwości węża, nierozmyślną zdeptanego nogą.
Ziemia zdawała się uciekać przedemną, a niebo do koła mnie obracać. Mniemałem co chwila, że bliski jestem spadnięcia; lecz niestety! więzy zbyt mocno mnie ściągały.
Serce było ściśnione, głowa W zawrocie, a bicie pulsów podwajało swą szybkość, albo nagle ustawało na skroniach.
Niebo zdawało mi się być kołem w nieustannym ruchu; drzewa chwiały się jak ludzie napojem odurzeni. Nagłe zaślepienie pozbawiło me oczy blasku dziennego.
Umierający nie doznaje okrutniejszego konania jak ja w tej chwili doznawałem.
W przeraźliwych cierpieniach czułem jak ciemności zgęszczały się przed wzrokiem moim i rozpraszały się, aby znowu powrócić; nadaremnie usiłowałem odzyskać światło i obudzić
zdrętwiałe zmysły; byłem jak nieszczęsny żeglarz po rozbiegi do wątłej przyczepiony deski, którą Wały wznoszą i pogrążają, ku brzegowi pustemu popychając.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Výrobky z betonu využijete nejvíce na své
    Szamba betonowe Łazy
    https://www.hotels-world.pl/

Menu:

Reklama: